استانداردهاي گارنت GMA

گارنت GMA علاوه بر داشتن استانداردهاي لازم براي كاربرد اين ساينده در سندبلاست، داراي استانداردهاي مختلف جهاني براي مراحل مختلف توليد است. توزيع اين محصول باكيفيت از طريق شبكه‌ي گسترده‌ي فروش، باعث جلب رضايت بسياري از مشتريان در سراسر جهان شده و گواهي‌هاي متعدد آنان شاهد اين مدعاست. برخي استاندارهاي گارنت GMA درحين توليد و جهت استفاده در سندبلاست به شرح ذيل است.

استانداردهاي توليد گارنت GMA:

 

علاوه بر موارد فوق، گارنت GMA استانداردها و نيازهاي زیر را برآورده می‌کند: