افزایش کارایی سندبلاست با گارنت GMA

استفاده از گارنت GMA نياز به تهيه تجهيزات گران‌قيمت ندارد. براي بهينه كردن كارايي و كاهش هزينه‌ي سندبلاست با اين ساينده به نكات ذيل توجه نماييد.

Micro Valve1. کنترل میزان جریان ساینده (دبی خروجي)

از آنجا كه وزن زياد اين ساينده باعث جريان سريع آن در لوله‌ها مي‌شود و از طرف ديگر میزان مصرف گارنت GMA نصف تا يك چهارم ساينده‌هاي ديگر است، لازم است ميزان دبي خروجي گارنت در حينسندبلاست كنترل گردد تا از اتلاف آن جلوگيري شود. براي اين منظور نصب شيرهاي مخصوص كنترل جريان اكيداً توصيه مي‌شود تا ميزان مصرف در حدود 200 تا 350 كيلوگرم در ساعت (بسته به سايز گارنت مصرفي و نوع سطح سندبلاست) باشد. اگر دبي خروجي اين ساينده كنترل نشود، ميزان مصرف گارنت بيهوده افزايش يافته، و اين موضوع سبب افزايش هزينه‌ي سندبلاست مي‌گردد.

2. فشار و دبي و كيفيت مناسب باد

براي تأمین باد لازم جهت سندبلاست علاوه بر کمپرسور،  اتصالات و لوله‌های با قطر مناسب لازم است. لوله‌هاي انتقال باد بايد قطري بيشتر از 1 اينچ داشته باشند و فشار و دبي كمپرسور بايد بگونه‌اي باشد كه فشار باد در نازل خروجي گارنت كمتر از  PSI 100 (يا 7 بار) نباشد. در غير اين صورت راندمان سندبلاست بازاي هر  1 PSI كمبود فشار 1.5% كاهش خواهد يافت. براي مثال در صورتيكه فشار داخل نازل 80 PSI يا 5.5 اتمسفر باشد، راندمان سندبلاست 70% خواهد بود. همچنين باد بايد خشك و عاري از روغن باشد؛ براي اين منظور استفاده از فيلترهاي مناسب توصيه مي‌شود.

Blasting Angle3. استفاده از نازلهای مناسب

برای پروژه‌هاي مختلف سندبلاست، استفاده از نازل‌ها‌ با سایزهای مشخص پيشنهاد می‌شود. نازل‌هاي ونتوري (Ventury) در مقايسه با نازل‌هاي معمولي باعث افزايش راندمان سندبلاست مي‌گردد. نازل‌ها باید در دوره‌های زمانی مشخص تعویض گردند تا باعث کاهش فشار و هدر رفتن گارنت نشوند. توصيه مي‌شود براي سندبلاست سطوح با زنگ‌زدگي زياد و ضخيم، نازل با سطح سندبلاست زاويه 45 درجه داشته باشد. زاويه 45 درجه بيشترين راندمان سندبلاست را به ارمغان خواهد آورد. همچنين بهترين فاصله‌ي نازل تا سطح سندبلاست بين 45 تا 60 سانتيمتر (بسته به سايز گارنت مصرفي) است.

4. بازیافت گارنت

استفاده عادی از گارنت GMA سبب شکستن بیش از حد دانه‌های سخت این گارنت نمی‌شود. آزمایشهای مختلف نشان داده است که بطور متوسط  فقط 10 تا 15 درصد از دانه‌های گارنت GMA در هر فرایند بازیافت هدر می رود. سیستم بازیافت گارنت GMA آماده‌‌ي نصب و راه اندازی برای مشتریان مختلف می‌باشد. تعداد مرتبه‌های بازیافت گارنت GMA بستگی به عوامل مختلف دارد از آن جمله می توان به مواردي چون: نوع تجهیزات و شرایط سندبلاست، میزان آلودگی سطح، پروفایل سطح مورد نياز و میزان وارد کردن گارنت جدید به سیکل بازیافت اشاره كرد. بطور كلي گارنت GMA را مي‌توان بين 3 تا 6 مرتبه بازيافت كرد البته در شرايطي تعداد بازيافت به 10 مرتبه هم مي‌رسد.

 

توجه: بهترین راندمان کار با کنترل شرایط سندبلاست محقق می‌شود؛ نه با تجهیزات گران‌قیمت!

 

خلاصه‌ي توصيه‌هاي فوق را از اينجا دريافت نماييد.