چاپ کردن این صفحه

نمايشگاه نفت و گاز 1390

پرشين گارنت اولين حضور خود در بازار سندبلاست را با نمايشگاه نفت و گاز سال 1390 شروع كرد. در اين نمايشگاه كه با حضور نماينده‌اي از شركت GMA همراه بود ساينده‌ي گارنت و دستگاه سندبلاست پورتابل IBIX معرفي گرديد.

با آنكه اين گارنت براي اولين بار در اين صنعت ارائه مي‌گرديد اما تعداد زيادي از بازديدكنندگان با آن آشنايي قبلي داشتند؛ البته برخي هم به آن به عنوان يك گريت تازه نگاه مي‌كردند!

در اين نمايشگاه نمايندگاني از برخي شركت‌هاي بزرگ نفتي ميهمان پرشين گارنت بودند و از ورود گارنت GMA به ايران استقبال كردند.

عكسهايي ديگر از اين نمايشگاه: