سندبلاست سرپوشيده صنعتي

 سالن سرپوشيده  صنعتي براي سندبلاست با گارنت GMA

 گارنت GMAساينده‌اي ارزشمند بوده و قابليت استفاده‌هاي مكرر را دارد. در هر بار استفاده از گارنت GMAفقط 15 درصد دانه‌ها شكسته مي‌شود و اين نشاندهنده‌ي كارايي اين ساينده براي استفاده‌هاي مكرر بين 3 تا 6 مرتبه است.

جهت استفاده از اين قابليت فوق العاده و كاهش هزينه‌ي مصرف گارنت همچنين انجام عمليات سندبلاست در تمامي فصول سال، توصيه مي‌شود كارخانجات و صنايعي كه جايگاه ثابت براي سندبلاست دارند؛ از سالن‌هاي سرپوشيده براي عمليات سندبلاست استفاده نمايند. از آنجا كه گارنت GMA با كمترين ميزان گرد و غبار عمليات سندبلاست را ميسر مي‌نمايد، براي سندبلاست داخل سالن نياز به فضاي زيادي نيست. اساس كار در سندبلاست سرپوشيده تعبيه‌ي تجهيزات ساده‌اي براي جمع‌آوري گارنت پس از هر بار استفاده و ايجاد تهويه براي خروج گرد و غبار ناشي از سندبلاست و تأمين نور كافي است. در اين نوشتار سعي شده است يكي از روشهاي رايج براي ساخت اين تجهيزات معرفي گردد.

 

كف سالن‌ سرپوشيده سندبلاست مهمترين قسمت از طراحي و ساخت اين مجموعه‌ است. كف سالن بايد بگونه‌اي طراحي گردد كه گارنت پس از استفاده به راحتي از پايين جمع‌آوري گردد. كف متشكل از يك شبكه‌ي فلزي با مش‌بندي ريز است كه پس از سندبلاست دانه هاي ساينده را به پايين هدايت مي‌كند. براي اين منظور از يك سطح شيبدار فلزي كه بر روي فونداسيون بتني كار گذاشته شده استفاده مي‌شود. بر روي فونداسيون قيدهايي براي قرار گرفتن شبكه‌ي مش مانند فلزي تعبيه مي‌گردد. بدين ترتيب بعد از مصرف گارنت،‌ دانه‌هاي ساينده از بين شبكه‌ي فلزي كف عبور كرده، بر روي سطح شيبدار فلزي ريخته و به سمت مركز سطح شيبدار هدايت مي‌شود.

درقسمت مركزي سطح شيبدار، يك كانواير يا نوار نقاله متحرك وجود دارد كه در فواصل زماني مشخص فعال شده و گارنت مصرفي را كه بر روي آن جمع شده به خارج از محوطه منتقل مي‌نمايد. در انتهاي سالن نيز مي‌توان فضايي براي جمع‌ آوري گارنت بازيافت شده در نظر گرفت تا گارنت از روي كانواير به آنجا منتقل گردد. حال گارنت جمع آوري شده براي استفاده‌‌ي مجدد آماده است (البته لازم است در هر بار استفاده‌ي مجدد از گارنت، حدود 15 درصد گارنت جديد به گارنت‌هاي استفاده شده قبلي اضافه شود). در اين روش از سندبلاست ميزان پرت گارنت به صفر مي‌رسد و اين امر باعث حداقل شدن هزينه گارنت مصرفي مي‌شود.

 براي سهولت حمل و نقل سازه‌هاي بزرگ فلزي به داخل سالن سرپوشيده‌ي سندبلاست استفاده از ارابه‌هاي متحك ريلي توصيه مي‌شود. همچنين براي خارج كردن گرد و غبار ناشي از سندبلاست لازم است سيستم تهويه مناسب نصب گردد. سقف اين سالن‌ها نيز داراي منافذي براي ورود نور كافي به محوطه خواهد بود.

سيستم بازيافت GMAبراي استفاده‌ي مجدد از گارنت، سيستم بازيافت گارنت  GMA(GMA Recycling System) طراحي و ساخته شده است. اين دستگاه ساده بصورت خشك كار كرده و مي‌تواند گارنت بازيافت شده را براي استفاده‌هاي بعدي آماده كند. براي اين منظور ناخالصي‌هاي احتمالي وارد شده به گارنت، دانه‌هاي شكسته‌شده‌ي ريز(كوچكتر از 100 ميكرون) و همچنين ذرات ريز گرد و غبار از گارنت مصرفي جدا مي‌شود و مقداري گارنت تازه نيز به گارنت بازيافت شده افزوده مي‌گردد. گارنت خروجي از اين دستگاه براي استفاده مجدد وارد ديگ‌هاي سندبلاست مي‌شود. اين دستگاه مي‌تواند در سالن‌هاي سرپوشيده تعبيه شود تا عمليات سندبلاست و بازيافت دركنار يكديگر بطور دائم انجام گيرد.

با استفاده از اين روش، ميزان مصرف گارنت به شدت كاهش مي‌يابد تا آنجا كه مصرف گارنت GMA با اين روش تا حدود 1.6 كيلوگرم در هر مترمربع نيز گزارش شده است. اين ميزان مصرف، نشان‌دهنده كاهش چشمگير هزينه‌ي سندبلاست با استفاده از گارنت GMA‌ است. براي كسب اطلاعات بيشتر درخصوص دستگاه بازيافت گارنت GMA اينجا كليك نماييد.